Để trở thành một trong những thương hiệu cung ứng giải pháp thiết bị công nghiệp hàng đầu Việt Nam và đang vươn tầm ra khu vực, chúng tôi luôn hiểu rằng con người là yếu tố quyết định đối với sự thành công và phát triển của công ty. Tại Tập đoàn Thăng Uy, sự nghiệp của các bạn sẽ được phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của chúng tôi.

Môi trường làm việc

Chính sách đào tạo

Nhu cầu tuyển dụng