Dự án đào tạo và chuyển giao xe chuyên dụng cách điện Altec cho Tổng công ty điện lực Miền Nam

Các chuyên gia xe chuyên dụng Altec (Mỹ) kết hợp cùng với đội ngũ kỹ thuật của Công Ty TNHH TBCN Thăng Uy đã tiến hành bàn giao và huấn luyện vận hành  6 xe chuyên dụng cách điện Altec cho Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam (SPC EVN)  tại Trường Cao Đẳng Điện Lực TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam (SPC EVN)

Đơn vị thi công: TUIE

Địa điểm: Trường Cao Đẳng Điện Lực TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: 2018

Sản phẩm: 6 xe chuyên dụng cách điện Altec

Một số hình ảnh trong quá trình các chuyên gia huấn luyện: