THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH

Trải qua suốt hai thập kỷ hình thành và phát triển là chặng đường thể hiện dấu ấn gầy dựng và chinh phục thử thách của chúng tôi.

Từ những ngày đầu thành lập, Tập đoàn Thăng Uy, tiền thân là một nhà phân phối kinh doanh thiết bị công nghiệp của những tập đoàn sản xuất lớn trên thế giới nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất cho các nhà máy, đến nay, chúng tôi đã chuyển mình từ vai trò Nhà phân phối thương mại sang Nhà cung cấp các giải pháp tổng thể và toàn diện đến Nhà sản xuất trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp, ngày càng khẳng định vị thế dẫn đầu Việt Nam và có uy tín trên trường quốc tế.

Mỗi thách thức và những cột mốc đã hun đút và kiến tạo nên Thăng Uy ngày hôm nay. Bên cạnh tinh thần quyết tâm, sự cố gắng không ngừng nghỉ để mang đến những giải pháp xuất sắc cùng sự cam kết chính trực trong các hoạt động sản xuất  kinh doanh, đã làm nền tảng tạo nên những giá trị cốt lõi của chúng tôi. Dựa trên nền tảng đó, Tập đoàn Thăng Uy đã luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, cải tiến và đổi mới, mang đến các giải pháp đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao và luôn biến động của thị trường.

Tiến về phía trước, chúng tôi đã xác định các mục tiêu dài hạn với các chiến lược đổi mới để thúc đẩy công ty đạt được sự phát triển vượt bật. Với các nguồn lực đã tích lũy được cùng sự đồng lòng nhất trí và tinh thần nỗ lực hết mình của tập thể CBCNV của Tập đoàn cũng như sự đồng hành của các cổ đông, nhà đầu tư và sự ủng hộ của khách hàng, đối tác tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Tập đoàn Thăng Uy chúng ta sẽ tiếp tục truyền thống vinh quang của mình, vững vàng tiến lên phía trước, vượt qua mọi khó khăn thách thức để vươn tới các thành công mới trong tương lai.

Chủ tịch HĐTV
(Kiêm Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Thăng Uy)

Nguyễn Quang Hiển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TẦM NHÌN

Trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng, Thiết bị công nghiệp và Năng lượng vì một tương lai bền vững cho Việt Nam và các thị trường quốc tế mà chúng tôi phục vụ.

SỨ MỆNH

Mang đến cho khách hàng của chúng tôi các giải pháp Cơ sở hạ tầng, Thiết bị Công nghiệp và Năng lượng chất lượng cao và phù hợp với yêu cầu của họ thông qua các hoạt động có trách nhiệm và cam kết hướng tới sự xuất sắc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÍNH TRỰC

Liêm chính là trái tim của các giá trị của chúng tôi. Nó nhấn mạnh cam kết của chúng tôi là đáng tin cậy, trung thực, công bằng và đạo đức trong tất cả các quyết định và hành động của chúng tôi và tôn trọng tất cả các luật và quy định bằng cách thực hiện các hoạt động có trách nhiệm.

TẬN TÂM

Với tinh thần đổi mới, hợp tác và cởi mở, chúng tôi cống hiến để tiếp tục tìm kiếm các giải pháp tối ưu để cải thiện cuộc sống của những người chúng tôi tiếp cận và thế hệ tương lai lớn hơn.

XUẤT SẮC

Chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn mới và vươn lên những thách thức mới khi chúng tôi cố gắng vượt trội trong mọi thứ chúng tôi làm. Chúng tôi cam kết cung cấp kết quả chất lượng tuyệt vời vượt xa mong đợi của khách hàng.

CHỨNG CHỈ ISO

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems – Requirements)”. Đây là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001.

Áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp: Thể chế hóa bộ máy làm việc, làm rõ vai trò và phạm vi trách nhiệm của từng người để cá nhân thấy rõ nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong một tập thể quản trị; Đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng; Thỏa mãn khách hàng một cách ổn định, cũng nhu có được niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên.

CHỨNG NHẬN NHÀ CUNG CẤP