THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH

Trải qua suốt hai thập kỷ hình thành và phát triển là chặng đường thể hiện dấu ấn gầy dựng và chinh phục thử thách của chúng tôi.

Từ những ngày đầu thành lập, Tập đoàn Thăng Uy, tiền thân là một nhà phân phối kinh doanh thiết bị công nghiệp của những tập đoàn sản xuất lớn trên thế giới nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất cho các nhà máy, đến nay, chúng tôi đã chuyển mình từ vai trò Nhà phân phối thương mại sang Nhà cung cấp các giải pháp tổng thể và toàn diện đến Nhà sản xuất trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp, ngày càng khẳng định vị thế dẫn đầu Việt Nam và có uy tín trên trường quốc tế.

Mỗi thách thức và những cột mốc đã hun đút và kiến tạo nên Thăng Uy ngày hôm nay. Bên cạnh tinh thần quyết tâm, sự cố gắng không ngừng nghỉ để mang đến những giải pháp xuất sắc cùng sự cam kết chính trực trong các hoạt động sản xuất  kinh doanh, đã làm nền tảng tạo nên những giá trị cốt lõi của chúng tôi. Dựa trên nền tảng đó, Tập đoàn Thăng Uy đã luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, cải tiến và đổi mới, mang đến các giải pháp đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao và luôn biến động của thị trường.

Tiến về phía trước, chúng tôi đã xác định các mục tiêu dài hạn với các chiến lược đổi mới để thúc đẩy công ty đạt được sự phát triển vượt bật. Với các nguồn lực đã tích lũy được cùng sự đồng lòng nhất trí và tinh thần nỗ lực hết mình của tập thể CBCNV của Tập đoàn cũng như sự đồng hành của các cổ đông, nhà đầu tư và sự ủng hộ của khách hàng, đối tác tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Tập đoàn Thăng Uy chúng ta sẽ tiếp tục truyền thống vinh quang của mình, vững vàng tiến lên phía trước, vượt qua mọi khó khăn thách thức để vươn tới các thành công mới trong tương lai.

Chủ tịch HĐTV
(Kiêm Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Thăng Uy)

Nguyễn Quang Hiển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TẦM NHÌN

Trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghiệp phục vụ hạ tầng công nghiệp tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.

SỨ MỆNH

Cung cấp đến khách hàng những giải pháp công nghiệp chất lượng tốt nhất, hiệu quả cao nhất qua việc phục vụ có trách nhiệm và cam kết thực hiện công việc xuất sắc nhất cho nhu cầu của khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÍNH TRỰC

Sự chính trực là tâm điểm của các giá trị của chúng tôi. Sự chính trực nhấn mạnh cam kết của chúng tôi để xây dựng được tin cậy, trung thực, công bằng và đạo đức trong tất cả các quyết định và hành động. Chúng tôi hoạt động trên tinh thần thượng tôn pháp luật và các quy định bằng việc áp dụng quy tắc trách nhiệm trong các hoạt động.

CỐNG HIẾN

Với tinh thần luôn đổi mới, hợp tác và cởi mở, chúng tôi cống hiến hết sức mình để tìm kiếm những giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng hợp tác với chúng tôi và xây dựng tương lai ngày một tốt đẹp hơn.

VƯỢT TRỘI

Chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn mới để tăng sự thách thức trong mọi công việc. Chúng tôi cam kết để mang đến chất lượng xuất sắc vượt hơn sự mong đợi của khách hàng.

CHỨNG CHỈ ISO

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems – Requirements)”. Đây là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001.

Áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp: Thể chế hóa bộ máy làm việc, làm rõ vai trò và phạm vi trách nhiệm của từng người để cá nhân thấy rõ nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong một tập thể quản trị; Đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng; Thỏa mãn khách hàng một cách ổn định, cũng nhu có được niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên.

CHỨNG NHẬN NHÀ CUNG CẤP