CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

TẬP ĐOÀN THĂNG UY

Hơn 20 năm phục vụ trong các lĩnh vực Cơ sở hạ tầng, Thiết bị Công nghiệp và Năng lượng, Tập đoàn Thăng Uy luôn nỗ lực mang đến các dịch vụ chất lượng và hiệu quả về chi phí cho Khách hàng. Năm 2024, Tập đoàn không ngừng nỗ lực cung cấp các giải pháp xanh, giải pháp tổng thể giảm thiểu năng lượng nhằm hướng đến mục tiêu net-zero, góp phần xây dựng tương lai bền vững cho Việt Nam và thị trường quốc tế mà chúng tôi phục vụ.

Xem chi tiết…

1000+

Dự án

1000+

Khách hàng

25 năm 

Kinh nghiệm

7

Lĩnh vực kinh doanh

GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN
THIẾT KẾ & CHẤT LƯỢNG

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

HỆ THỐNG GIAO THÔNG TÒA NHÀ

THIẾT BỊ THI CÔNG TRÊN CAO

NĂNG LƯỢNG

GIẢI PHÁP XANH CHO TẤT CẢ LĨNH VỰC

 

THÀNH PHỐ THÔNG MINH

 

GIẢI PHÁP TÒA NHÀ

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ

CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ ĐỐI TÁC
CỦA TẬP ĐOÀN THĂNG UY

CÔNG TY THÀNH VIÊN

ĐỐI TÁC

KHÁCH HÀNG