Chính sách đào tạo

Tập đoàn Thăng Uy luôn quan niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chiến lược đầu tư cho sự thành công trong tương lai của công ty. Chúng tôi chú trọng đến việc phát triển tiềm năng và nâng cao năng suất của nhân viên.

Vì thế, là nhân viên của chúng tôi bạn sẽ có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu đến từ các Tập đoàn Sản xuất lớn trên thế giới (như Hitachi, Mitsui seiki, Samson, Sinko, Comet, Altec, OSG, MP…) trong hầu hết các lĩnh vực Công nghiệp (máy nén khí, máy lạnh, thang máy, năng lượng mặt trời, xe chuyên dụng, chuyển đối số…)

Bên cạnh đó, chúng tôi vạch ra con đường phát triển nghề nghiệp cụ thể cho bạn và chúng tôi mang đến các chương trình đào tạo phù hợp nhất giúp bạn nâng cao hiệu quả làm việc. Các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng cũng như các buổi tham gia huấn luyện thực tế được chúng tôi tổ chức thường xuyên trong và ngoài nước, nhằm hoàn thiện các kỹ năng và kiến thức (bán hàng, truyền thông, chăm sóc khách hàng, quản lý dự án…) để đáp ứng được yêu cầu và thách thức trong công việc.