Tag Archives: website

Quy định bảo mật thông tin khách hàng

Tập Đoàn Thăng Uy (TUG) hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến những thông tin cá nhân mà Quý khách hàng đã tin tưởng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và sử dụng như thế nào. TUG rất trân trọng sự tin tưởng đó và chúng tôi cam kết sẽ […]