THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH

Trải qua suốt hai thập kỷ hình thành và phát triển là chặng đường thể hiện dấu ấn gầy dựng và chinh phục thử thách của chúng tôi.

Từ những ngày đầu thành lập, Tập đoàn Thăng Uy, tiền thân là một nhà phân phối kinh doanh thiết bị công nghiệp của những tập đoàn sản xuất lớn trên thế giới nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất cho các nhà máy, đến nay, chúng tôi đã chuyển mình từ vai trò Nhà phân phối thương mại sang Nhà cung cấp các giải pháp tổng thể và toàn diện đến Nhà sản xuất trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp, ngày càng khẳng định vị thế dẫn đầu Việt Nam và có uy tín trên trường quốc tế.

Mỗi thách thức và những cột mốc đã hun đút và kiến tạo nên Thăng Uy ngày hôm nay. Bên cạnh tinh thần quyết tâm, sự cố gắng không ngừng nghỉ để mang đến những giải pháp xuất sắc cùng sự cam kết chính trực trong các hoạt động sản xuất  kinh doanh, đã làm nền tảng tạo nên những giá trị cốt lõi của chúng tôi. Dựa trên nền tảng đó, Tập đoàn Thăng Uy đã luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, cải tiến và đổi mới, mang đến các giải pháp đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao và luôn biến động của thị trường.

Tiến về phía trước, chúng tôi đã xác định các mục tiêu dài hạn với các chiến lược đổi mới để thúc đẩy công ty đạt được sự phát triển vượt bật. Với các nguồn lực đã tích lũy được cùng sự đồng lòng nhất trí và tinh thần nỗ lực hết mình của tập thể CBCNV của Tập đoàn cũng như sự đồng hành của các cổ đông, nhà đầu tư và sự ủng hộ của khách hàng, đối tác tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Tập đoàn Thăng Uy chúng ta sẽ tiếp tục truyền thống vinh quang của mình, vững vàng tiến lên phía trước, vượt qua mọi khó khăn thách thức để vươn tới các thành công mới trong tương lai.

Chủ tịch HĐTV
(Kiêm Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Thăng Uy)

Nguyễn Quang Hiển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TẦM NHÌN

Dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp Công Nghiệp và Hạ tầng tại Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế.

SỨ MỆNH

Cung cấp những giải pháp Công Nghiệp và Hạ tầng tối ưu nhất, mang đến kết quả hoàn hảo vượt hơn sự mong đợi của khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÍNH TRỰC

Thể hiện qua tính trung thực, sự công bằng, đạo đức và lòng tin trong tất cả các hoạt động. Chúng tôi hoạt động dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và môi trường.

CỐNG HIẾN

Chúng tôi cống hiến hết sức mình để tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất và cùng khách hàng xây dựng tương lai ngày một tốt đẹp với tinh thần đổi mới, hợp tác và cởi mở.

VƯỢT TRỘI

Chúng tôi cam kết đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn để tăng sự thách thức trong mọi công việc, nhằm mang đến chất lượng xuất sắc vượt hơn sự mong đợi của khách hàng.

CHỨNG CHỈ ISO

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems – Requirements)”. Đây là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001.

Áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp: Thể chế hóa bộ máy làm việc, làm rõ vai trò và phạm vi trách nhiệm của từng người để cá nhân thấy rõ nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong một tập thể quản trị; Đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng; Thỏa mãn khách hàng một cách ổn định, cũng nhu có được niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên.

CHỨNG NHẬN NHÀ CUNG CẤP