THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TỔNG THỂ

Công cuộc cách mạng hóa và biến đổi các nền tảng phát triển đô thị thông qua các giải pháp thiết kế và xây dựng các công trình cơ điện cũng như tiết kiệm năng lượng thông minh. Năm 2012, Tập đoàn Thăng Uy đã liên doanh cùng với Fujita Engineering. Dựa trên lợi thế kinh nghiệm và kỹ thuật được đúc kết trong hơn 80 năm qua tại Nhật Bản và bằng sự am hiểu sâu sắc thị trường địa phương, chúng tôi mang đến cho Việt Nam những giá trị tốt nhất chúng tôi có để xây dựng một tương lai Việt Nam tốt đẹp hơn. Bằng cách áp dụng trực tiếp các công nghệ từ Nhật Bản với các giải pháp xây dựng, thiết kế toàn diện và chất lượng, chúng tôi giúp bạn giải quyết những nhu cầu theo cách thức nhanh chóng hơn và thông minh hơn.

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Tiết kiệm năng lượng
Kỹ nghệ & Xây dựng
Bảo trì hệ thống