CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc vận dụng tính luôn đổi mới, nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật để giải quyết vấn đề. Khái niệm được ra đời trong thời đại bùng nổ internet, đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công nghệ số vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay đổi toàn diện cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động, giúp tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cho khách hàng. Tập đoàn Thăng Uy là đối tác chính thức của Hitachi Vantara và Hitachi Asia Ltd., Johnson Controls và ADvantech có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp CNTT và dịch vụ tích hợp hệ thống hàng đầu cho khách hàng trên toàn thế giới trong các lĩnh vực: nhà máy sản xuất công nghiệp, hạ tầng thành phố thông minh và nền tảng kinh doanh cộng đồng.

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Smart Factory
Smart City
IoT & ERP