Trưởng Phòng Kỹ Thuật
Khu vực: TP.HCM
Công ty: Fujita
Ngành nghề: Kỹ thuật
Chuyên viên Marketing
Khu vực: TP.HCM
Công ty: TUG
Ngành nghề: Kinh doanh tiếp thị
Kế Toán Tổng Hợp
Khu vực: TP.HCM
Công ty: Fujita
Ngành nghề: Hành chính - Kế toán
Giám Sát Thi Công
Khu vực: TP.HCM
Công ty: Fujita
Ngành nghề: Kỹ thuật
Kỹ sư điều hòa không khí
Khu vực: TP.HCM
Công ty: Fujita
Ngành nghề: Kỹ thuật
Nhân viên lắp ráp cơ
Khu vực: TP.HCM
Công ty: TU_SEIKI
Ngành nghề: Kỹ thuật
Nhân viên thiết kế cơ
Khu vực: TP.HCM
Công ty: TU-SEIKI
Ngành nghề: Kỹ thuật
Chuyên viên vận hành
Khu vực: TP.HCM
Công ty: TUG
Ngành nghề: Kinh doanh tiếp thị