Thăng Uy Group và Hitachi Ký Kết Kết Thỏa Thuận Hợp Tác Cung Cấp Lắp Đặt, Dịch vụ Bảo Trì Thiết Bị Y Tế Hitachi

 

Ngày 1 tháng 6 năm 2016, Thăng Uy Group và Hitachi ký thỏa thuận hợp tác cung cấp lắp  đặt và dịch vụ bảo trì thiết bị y tế Hitachi ở khu vực miền nam, Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi ký kết.