Thăng Uy Group Bàn Giao Và Huấn Luyện 6 Xe Nâng Chuyên Dụng Cách Điện Altec

 

Các chuyên gia xe chuyên dụng ALtec (Mỹ) kết hợp cùng với đội ngũ kỹ thuật của Công Ty TNHH TBCN Thăng Uy đã tiến hành bàn giao và huấn luyện vận hành  6 xe chuyên dụng cách điện Altec cho Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam ( SPC EVN )  tại Trường Cao Đẳng Điện Lực TP. Hồ Chí Minh

Dưới đây là 1 số hình ảnh trong quá trình các chuyên gia huấn luyện.