Hệ Thống Nấu Ăn Công Nghiệp Samson Chi tiết >>

TUG là nhà phân phối độc quyền hệ thống nấu ăn công nghiệp Samson ( Nhật Bản).