Giá Trị Doanh Nghiệp

 

 

 

Tầm Nhìn - Sứ mệnh

 

Tầm nhìn

TUG trở thành nhà cung cấp giải pháp thiết bị công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí và hệ thống giao thông tòa nhà dẫn đầu Việt Nam và có uy tín trên trường quốc tế.

 

Sứ mệnh

TUG không ngừng sáng tạo nhắm mang đến cho khách hàng giải pháp và hệ thống hiệu quả nhất. Đồng thời cam kết mang lại giá trị và sự thịnh vượng cho nhân viên, cổ đông, đối tác và đóng góp tích cực cho cộng đồng.