Giá Trị Doanh Nghiệp

 

 

 

Tầm Nhìn - Sứ mệnh

 

Tầm nhìn

TUG trở thành nhà cung cấp giải pháp dẫn đầu tại Việt Nam và có uy tín trên thị trường Quốc tế về lĩnh vực thiết bị công ngiệp, hệ thống điều hòa không khí và hệ thống giao thông tòa nhà.

 

Sứ mệnh

TUG - Cung cấp cho khách hàng giải pháp và hệ thống thiết bị công nghiệp hiệu quả nhất.

TUG - Xây dựng môi trường làm việc mỗi ngày một chuyên nghiệp hơn.

TUG - Tạo môi trường làm việc vui vẻ, hạnh phúc, công bằng, hợp tác, năng động, sáng tạo và mang những điều tốt nhất đến cộng đồng.