Để làm cho chạy máy nén khí đúng cách, đáng tin cậy và đảm bảo tuổi thọ của máy nén, kế hoạch bảo trì chi tiết là hết sức cần thiết và được vận hành bởi những người có kỹ năng chuyên môn được giao.